Mapa dojazdu

Adres: Ul. Szosa Poznańska 17

Telefon:  (+48) 533-025-908

E-mail: zpue@enmoc.pl

NIP: 9291859417

KRS: 0000507991 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU

Regon: 081207608

Kapitał zakładowy: 298.661,00 zł.